Έξω Επικονδυλίτιδα Αγκώνα – Tennis Elbow (Αγκώνας του Τεννίστα)

Η έξω επικονδυλίτιδα (tennis elbow – αγκώνας του τενίστα) είναι μια φλεγμονώδης κατάσταση της έκφυσης του βραχέος κερκιδικού εκτείνοντα τον καρπό μυός. Σχετίζεται με κινήσεις αυξημένης τάσης-καταπόνησης στους εκτείνοντες τον καρπό και τους υπτιαστές μυς, κινήσεις, δηλαδή, που κάνει ένας αθλητής του τένις. Ωστόσο, η έξω επικονδυλίτιδα δεν εμφανίζεται αποκλειστικά σε τενίστες.

Ο πόνος εντοπίζεται στην παρακονδύλια απόφυση (στην έξω πλευρά της άρθρωσης του αγκώνα και λίγο χαμηλότερα). Επιδεινώνεται με κινήσεις όπως η χειραψία ή το στρίψιμο του πόμολου της πόρτας, καθώς επίσης και κατά την ενεργητική έκταση της πηχεοκαρπικής άρθρωσης ή την παθητική κάμψη αυτής.


H έσω επικονδυλίτιδα (golfer’s elbow – αγκώνας του γκολφέρ) είναι η φλεγμονή της έκφυσης των τενόντων των καμπτήρων μυών του αντιβραχίου από την παρατροχίλια απόφυση, που οφείλεται στην επαναλαμβανόμενη κάμψη του καρπού και τον πρηνισμό του αντιβραχίου

Ο πόνος εμφανίζεται πλησίον της παρατροχίλιας απόφυσης και επεκτείνεται κατά μήκος του αντιβραχίου. Επιδεινώνεται από την παλαμιαία κάμψη και τον πρηνισμό υπό αντίσταση του αντιβραχίου, ενώ συχνά συνυπάρχουν και συμπτώματα οφειλόμενα σε συμπίεση του ωλενίου νεύρου.

Ο βελονισμός (σωματοβελονισμός, ωτοβελονισμός, ηλεκτροβελονισμός) μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της επικονδυλίτιδας, ανακουφίζοντας τον ασθενή.