Οσφυαλγία

Η οσφυαλγία είναι ένα σύμπτωμα και όχι νόσος, που προκαλείται από διάφορα κλνικά σύνδομα που επηρεάζουν τη σπονδυλική στήλη, τους παρασπονδυλικούς μυς και συνδέσμους, τις συναφείς αρθρώσεις και τις νευρικές δομές. Συχνά, πολλά αλληλεπικαλυπτόμενα σύνδρομα συνυπάρχουν. H διάγνωση και η θεραπευτική προσέγγιση είναι συνήθως συμπτωματική και πολλές φορές η οσφυαλγία έχει ένα δυσίατο χαρακτήρα χρονιότητας […]

Οσφυαλγία

Η οσφυαλγία είναι ένα σύμπτωμα και όχι νόσος, που προκαλείται από διάφορα κλινικά σύνδρομα που επηρεάζουν τη σπονδυλική στήλη, τους παρασπονδυλικούς μυς και συνδέσμους, τις συναφείς αρθρώσεις και τις νευρικές δομές. Συχνά, πολλά αλληλεπικαλυπτόμενα σύνδρομα συνυπάρχουν. H διάγνωση και η θεραπευτική προσέγγιση είναι συνήθως συμπτωματική και πολλές φορές η οσφυαλγία έχει ένα δυσίατο χαρακτήρα χρονιότητας […]

Eπικονδυλίτιδα

Έξω Επικονδυλίτιδα Αγκώνα – Tennis Elbow (Αγκώνας του Τεννίστα) H έσω επικονδυλίτιδα (golfer’s elbow – αγκώνας του γκολφέρ) είναι η φλεγμονή της έκφυσης των τενόντων των καμπτήρων μυών του αντιβραχίου από την παρατροχίλια απόφυση, που οφείλεται στην επαναλαμβανόμενη κάμψη του καρπού και τον πρηνισμό του αντιβραχίου Ο πόνος εμφανίζεται πλησίον της παρατροχίλιας απόφυσης και επεκτείνεται […]

Τροχαντηρίτιδα

Η τροχαντηρίτιδα, ή, πιο σωστά, το Επώδυνο Σύνδρομο Μείζονος Τροχαντήρα, είναι μία πάθηση που ταλαιπωρεί περίπου 1 στους 200 ανθρώπους Εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες 40-60 ετών και, μάλιστα, συχνότερα στις γυναίκες Στους προδιαθεσικούς παράγοντες εμφάνισης του συνδρόμου περιλαμβάνονται ανατομικά χαρακτηριστικά της πυέλου και του ισχίου, καθώς και η παχυσαρκία. Είναι σύνδρομο υπέρχρησης, που αναπτύσσεται λόγω […]