Κυριακίδης Βασίλειος MD, MSc


Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και φοίτησε στην Ιατρική ΑΠΘ – Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, την περίοδο 2006-2012. Στη συνέχεια ειδικεύτηκε στο 424 ΓΣΝΕ και στο ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου” την περίοδο 2016-2021, λαμβάνοντας τον τίτλο της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας.

Παράλληλα, αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Χίος), το 2016, ενώ το 2020 ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΚΠΑ, με τίτλο “Αλγολογία, Αντιμετώπιση του Πόνου, Διάγνωση και Θεραπεία, Φαρμακευτικές Παρεμβατικές και Άλλες Τεχνικές”. Τέλος, μετεκπαιδεύτηκε στον Ιατρικό Βελονισμό από το αναγνωρισμένο από την ICMART Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδος κατά τη διετία 2020-2021.

Σπουδές:

▪ 2020-2021 Σεμινάρια Ιατρικού Βελονισμού – Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδος
(Θεσ/νίκη)
▪ 2017-2020 ΠΜΣ “Αλγολογία, Αντιμετώπιση του Πόνου, Διάγνωση και Θεραπεία,
Φαρμακευτικές Παρεμβατικές και Άλλες Τεχνικές” – ΕΚΠΑ (Αθήνα)
▪ 2012-2016 Σχολή Επιστημών Διοίκησης – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Αιγαίου (Χίος)
▪ 2006-2012 Ιατρική Σχολή ΑΠΘ (Θεσ/νίκη)
▪ 2006-2012 Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Θεσ/νίκη)